.
.
.
.

.денес ќе читам на железничка станица. причина поради која решив да ги прескокнам сите тие содржини кои требаше претходно да бидат качени на овој блог и пишувам за ова. уште сум дома, но наскоро одам на автобуска, со автобус ќе стигнам пред пругите на животите, кои како возови поминуваат.

Автобиографија во трето лице што ќе ја прочита второ лице!. .. јас ќе ја читам на Небојша, Живко ќе ја чита мојата. Можеби ова не требаше ни да го откријам, хм.. неважно!

Драги Вие и Тие,

Ве покануваме Ние на 20ти март во 20 часот
во чекалницата на Новата Железничка Станица во Скопје
да ги прочитаме и слушнеме Јас, Ти и Тој.

Учестувуваат (со четиво или изведба):

Славица Гаџова
Златко Панзов
Владимир Лукаш
Анета Вондерленска
Изток Улчар
Митко Гогов
Марија Бејкова
Билјана Димитрова
Бен Реџепи
Винета Огненоска
Мане Манушев
Драгана Ефтимова
Иво Бару
Ѓорѓи Крстевски
Александар Делчевски
Ангела Маневска
Kaтерина Мишковска
Рамадан Рамадани
Небојша Стојаноски
Ѓорѓе Јовановиќ
Трајче Трајчев
Марија Павлеска
Јасмисна Василева
Живко Гроздановски
Димитар Самарџиев
Ивана Нелковска
Велимир Жерновски
Евгенија
Јасмина Митковска


Ете, така, Фала многу!


Дизајн на плакат: Ангела Маневска


p.s. ова затоа што event-от не е public на facebook! :)
.
.

edit post

1 Reply to ":автобиографија во трето лице што ќе ја прочита второ лице!"

Related Posts with Thumbnails

facebOOk_ing IN.the bOOkface

videos from dokufest, BYF & future shorts

Loading...