Како дел од сцената за современи уметности на Балканскиот Младински Фестивал имав можност да учествувам со цртање на две улични слики. Атмосферата додека цртав беше пријатна, локални жители правеа прошетка по патеката која води кон летниот театар и паркот од страната нагоре или кон центарот на градот од страната надоле. Бевме распространи во малата шумичка наспроти хотелот Сандански, која само го најавува убавиот и голем парк. Некаде наспроти играа брејкери на HIP-HOP, R&B и brake beat музика.Во воздухот се чувствуваше миризбата на боите, џагорот од тропотењето на лагерети во конзервите на спреовите. Со насмевка ги пречекав малите кои дојдоа и ме прашаа што цртам, затоа што јас цртав првиот ден кратеница од зборот YOUTH како (U - TH), и беше тешко да се препознае. Ме прашуваа за изборот на боите, па зошто сум избрал да го цртам овој збор. Им одговарав дека иднината се наоѓа во рацете на младите, дека сите млади заедно можат да направат подобро утре. На некого кажав дека навистина во реалниот живот доколку редовно добиваш материјал и простор каде би можел да се изразиш како автор кога сакаш, тогаш зборуваме за вистински прогрес во општеството, во кој се чул гласот на младите и се реализирал во суштина.Завршивме со цртањето ги поставивме делата наоколу потпрени на дрвјата во алеата пред паркот, различна јачина на светлината од уличните светилки допираше до обоените површини, даваше отсјај на сликите кој ги правеше уште по привлечни. Луѓето кои одеа кон концертот на Балканскиот Младински Фестивал имаа прилика да го видат самото поставување на ноќната улична изложба како и неосетниот премин во откривање на изложбата.
Ранецот на грб, круг околу изложбата, воодушевување и пат под нозе кон концертот....

На вториот ден кога повторно се случи сцената за современи искуства и повторно цртавме, решив да цртам карактер со некоја содржина околу него. Сакав моментот да удира и на соджината и на карактерот, затоа избрав поедноставен лик и не толку сложена приказна наспроти него. Сакав приказната да покажува дел од визијата на еден млад човек и така да се надоврзува оваа слика со претходната тема U-TH. Овој пат избрав да цртам на хоризонтална површина и зедов материјал долг околу 4 метри. Откако го наместив ликот во почетокот на сликата решив да претставам моја визија на механизмот на еден часовник, или процесот на движењето на времето, со повеќе бои во него. Секоја, посебна состојба во која се наоѓа секој млад човек. Некој од деловите се поделува, станува од едно две и повторно преминува во едно.Ме импресионира еден старец, локален фотограф кој го следеше мојот процес на сликање и ме замоли за една фотографија. Знам дека нема да ја видам оваа фотографија, но некако се почуствував убаво кога побара да ме фотографира. Го видов како го гледа животот низ призмата на неговиот објектив и сакав да бидам дел од таа лента. Го знам од минатите години. Тој е еден од постарите поддржувачи на фестивалот. И за него е фестивалот добар. Го прави да се чуствува помлад, и за мене разговорот со него беше лекција, го следев смирено додека кажуваше дел од неговата приказна и начинот на кој го отпоздравуваа локалните граѓани. Ми кажа дека му се допаѓаат боите и концептот, му се заблагодарив, и за фотографијата исто така.Ја завршив сликата неколку минути пред да почне концертот, ги распоредивме делата повторно, интимно меѓу нас учесниците ја прогласивме и оваа ноќна изложба за отворена и со ранците на грбот заедно со толпата на луѓе упатени кон театарот побрзавме да стигнеме за почетокот на концертот.

English version of the story you can read here!Bookmark and Share


edit post


И оваа година Балканскиот Младински Фестивал доживеа успешна реализација на сцената за современи уметности. Сцената за brake dancer-ите беше поставена пред хотелот Сандански, а околу просторот беше исполнет со луѓе кои ја презентираат нивната моментална ликовна инспирација. Десетина млади уметниици создадоа прекрасни уметнички дела. Учествуваа цртачи од Бугарија, Србија и Македонија. Колекцијата на Балканскиот Младински Фестивал се збогати со уште неколку нови графити, карактери, концептуални дела и action paintings.
Brake dancer-ите ја правеа атмосферата пожива и поразиграна со ритамот на битовите на кои тие ги покажуваа своите различни стилови на играње. Еден наспроти друг во ист ритам правеа различни форми со нивните тела, додека публиката постепено се зголемуваше. Разликата во годините и искуството во танцувањето не се забележуваше, сите имаа еднакво право да ги добијат своите 5 минути во кои го покажуваат нивниот стил на игра, и поискусните им ги покажуваа различните посложени вежби на помладите кои сакаат во иднина да ги изведуваат.Девојките кои учествуваа во сцената за современи искуства Маја, Силвија и Тони покажаа уникатен сензибилитет во нивниот израз. На нивните дела може да се видат линии кои допираат во длабочините на нежноста и мистеријата.

Изборот на боите ја покажаа различноста на фестивалот и оваа година. Секој на сопствен начин на изразување покажа дел од начинот на перцепирање на светот и имагинацијата во него. По завршувањето на активните часови играње на brake-рите и успешното завршување на делата на цртачите, делата беа поставени во просторот околу хотелот и патеката која води кон летниот театар како отворена ноќна изложба која беше посетена и видена од сите кои ги посетуваа концертите од програмата на Балканскиот Младински Фестивал.По завршувањето на концертите делата од сцената за современи искуства ги собираа short – term EVS волонтерите и локалните волонтери и на наредниот ден повторно ги поставуваа. Сцената за Современи искустава беше успешно медиумски покриена, поголемиот дел од учесниците дадоа интервју и процесот на изработка на нивните дела беше фотографирано од страна на фотографите на Балкански Младински Фестивал.


-==+>>>>
Stage for contemporary art @ Balkan Youth Festival – Sandanski 2009
This year the Balkan Youth Festival had again a successful realization of the Stage for Contemporary Street Arts. The stage for break-dancing was in front of hotel Sandanski and the space around was filled with people, presenting a moment of inspiration. Around 10 young artists created great works of art. There were painters from Bulgaria, Serbia and Macedonia. The collection of the BYF was enriched by few more graffiti, characters, conceptual works and action paintings.


The break-dancers made the atmosphere alive and joyful with the rhythm of the beats, which were the background of showing their different styles of dancing. One after another in the same rhythm made different shapes of their body while the audience was getting bigger. The difference in the age and the art of dancing could not be seen, everyone had the right of the 5 minutes, showing their style of dancing, and the more experienced showed the younger the complicated movements so that they can learn them in the future.

The girls, participating in the Stage for Contemporary Street Arts – Maya, Silvia and Tony showed a unique sensibility in their expression. Their works are made out of lines, which touch the depths of tenderness and mystery.

The choice of colors stood for the diversity in the festival another year. Everyone has a way of showing their perception of the world and the imagination in it. After the active hours of dancing and drawing, the works were left on the path to the summer theater as an open night exhibition that was seen by everyone, visiting the concerts in the BYF program.


After the end of the concerts the works were gathered by the short-term EVS volunteers and the local volunteers and the next day they were taking them out again.


The Stage for Contemporary Street Arts was successfully covered by the media – most of the participants gave an interview and the process of their work was shot by the photographers of the BYF.


translated by Iveta Kuzeva

photos by Eléna Dalibot


Bookmark and Shareedit post

Како дел од почетната програма на Балканскиот Младински Фестивал, и како дел од програмата на short-term EVS волонтерите пред хотелот Сандански се случи flash mob перформанс во кој волонтерите споделија со локалното население неколку важни теми. Темите беа презентирани преку заледении фотографии на теми кои се атрактивни во активното општество.
Започнаа со рушење на јазичните бариери кога сите застанати во круг комуницираа секој на сопствениот јазик. Мелодична линија на неразбирлив јазик кој се рабира единствено кога се визуализираат физиономиите и гестикулациите. Помогна во разбивањето на тивката атмосфера и во создавањето на колективна енергија за изразување. Преку претходно замислен концепт се покажуваа фотографски композиции на моменти на дискриминација, различност, будење на еколошката свест и презентирање на процесот на рециклирање на пластични шишиња. Размена на искуство, запознавање нови пријатели, комуникација преку слики и гестови.

Отварањето на вратите на демократијата, прифаќање на младите со различн ставови и визии, креирање на универзално општество во кое се интегрирани сите начини на дејствување во процесот на ослободување од различни предрасуди и стереотипи.

Чекорите во рециклирање покажано во неколку слики кои како целина го демонстрираат процесот. Дијалог за отворена соработка во иднина, прифаќање на сите нови идеи кои се двигатели во животот на младите.

Како цело перформансот помина одлично, локалното население покажа интерес кон темите и начинот на приоѓање и анализа на топици кои како содржина се многу атрактивни. Концепирано во 40-тина минути, со многу акција, смеа и насмевки. Премногу сум задоволен од целата реализација.
English version of the text here!Bookmark and Share


edit post
Related Posts with Thumbnails

facebOOk_ing IN.the bOOkface

videos from dokufest, BYF & future shorts

Loading...