Елемент: Жена
Симбол: Ze
Пронашол: Адам
Тежина: Оптимална 54кг, но варира од 40 до 200кг. ...
Застапеност на елементот:

* Поголеми количини може да се најдат во урбаните средини.


"princess at rest"

Физички особини:

* Површината е обично намачкана со боја,
* Одеднаш зоврива, се замрзнува без причина,
* Се топи ако се примени добра постапка,
* Невкусна е ако се проба погрешно,
* Елементот исклучително тешко се наоѓа во единствено чиста состојба,
* Испушта звуци ако се притисне на вистински места.Error! Filename not specified.

Хемиски особини:

* Лесно се спојува со злато, сребро и останати благородни метали и бесценети камења,
* Абсорбира огромни количини скапи материјали,
* Може да екcплодира без претходно предупредување и без позната причина,
* Не се топи во вода, но расположението драстично и се менува ако елементот се налие со алкохол,
* Најефикасен елемент за трошење пари.

Најчеста употреба:

* Пред се како украс, посебно во скапи автомобили,
* Одлично средство за релаксација,
* Многу ефикасно средство за чистење.

Пробани експерименти:

* Поцрвенува ако се затекне без амбалажа,
* Позеленува кога ќе се стави до поубав примерок.

Опасности:

* Многу опасен елемент, освен во рацете на стручњаци,
* Илегално е да се има повеќе од една, но можно е да се поседуваат повеќе под услов да се чуваат на различни локации и ако се внимава елементите да не дојдат во директен контакт еден со друг.Bookmark and Share


edit post

0 Reply to "Нов хемиски елемент - Жена"

  • Related Posts with Thumbnails

    facebOOk_ing IN.the bOOkface

    videos from dokufest, BYF & future shorts

    Loading...