за документарниот филм "Плати и жени"
режија: Атанас Георгиев


Еден од филмовите кои ги видов во програмата на Dokufest во категоријата Balkan Docs е филмот “Cash and Merry” кој неодамна го гледав и бев пријатно изненаден за каков филм станува збор. Филмот на Атанас Георгиев е балканска приказна за луѓе кои се обидуваат да си го отворат патот за Европа. Приказна за балканските студенти кои се обидуваат да дојдат до австриски пасош со купување жена. За одговорноста што ја превземаат да дадат 7000 евра и да се надеваат дека бракот со државјанки од Европската Унија е решение за нивниот проблем.


Позадината на оваа контраверзна приказна е тема која е сериозна – како е да се биде граѓанин од втор ред и барањето на сопствениот идентитет низ европските лавиринти. Моментите на природност, а и хумор кој најавува потрага по вистината во сето тоа. Дали треба општеството да генерира такви слоеви, и треба ли животот да биде жртва за подобро утре.


Филмот плати и жени е направен во македонско-австриско-хрватско-американска копродукција, а е подготвуван десетина години претходно. Музиката е направена од Фолтин кој е бенд доста значаен за развојот на театарската и филмската музика во Македонија, а и пошироко во Балканот и Европа. Музиката во Плати и жени има балканско – европски уникатен звук кој го прави филмот примамлив за гледање. Извршни продуценти на ова кинематографско остварување се Синиша Јуричиќ, Ралф Вајсен и Атанас Георгиев, директор на фотографија Димо Попов и монтажата е на Владимир Гојун.


Атрактивноста за оваа тема е голема, некои од државјаните на Австриа пред филмот не ни знаеле за овој проблем во државата. Овој проблем е отворен до тој степен да истата постапка на купување жени е застапен во сите Европски држави, а применуван од луѓе од Балканот кои на овој начин гледат посветла иднина за самите себе. Техничкиот концепт на екипата која стои позади овој филм е одлична. Самиот факт дека филмот досега бил на многу значајни фестивали и има добиено многу награди е доволен зошто овој филм се наоѓа на програмата на Dokufest. Го препорачувам на сите кои имаат прилика да го погледнат.


Take the money, I mean ME!


for “Cash and Marry”
documentary movie by Atanas Georgiev

One of the movies which are part of the DokuFest program in the Balkan Docs category is “Cash and Marry”, which I recently saw and was pleasantly surprised. This movie, by Atanas Georgiev, is a Balkan story about people who try to make their way to Europe. It’s a story about Balkan men with student visas who try to gain an Austrian passport by “buying” a wife once they reach “Europe.” It is about the risk they take by giving 7,000 Euro (or more) in order to get in a marriage with citizens from the European Union as a solution to their current problems.

The issues raised in this controversial movie are serious ones. How does it feel to be a second-category citizen, and what does it entitled to establish your own identity within the European labyrinths? The movie portrays the sincere moments and the humor which comes together with reality and truth in such situations. Should society generate such layers of itself and should anyone be a victim of such a future?

The movie “Cash and Marry” is a production of Macedonia, Austria, Croationa, and the U.S.A., and the project was prepared for 10 years in advance. The music is done by Foltin (Фолтин), which is a popular band for the theater and film music scene in Macedonia, and on the Balkans and Europe. The music in “Cash and Marry” has a unique Balkan-European sound which makes the movie appealing to watch.

The attractiveness of this issue is considerable. There are people from Austria who have seen the movie and had no idea of this problem in their own country. This movie is relevant because there are such cases of buying marriages and women in all of the European countries, and it represents the way in which Balkan people see themselves. The technical aspects, facilitated by the movie’s crew, are excellent. The mere fact that this movie has already been to a number of big festivals and has a lot of awards is enough to make us happy that this movie is in the DokuFest program. I recommend it to everyone who finds such a topic interesting. And such it really is.

Saturday, Aug. 8, 20:30, Kino Bahce

Mite Gogov, guest from Macedonia and member of Doku Press

Translated by Donika PemovaBookmark and Share


edit post

0 Reply to "Take the money, mean ME!"

  • Related Posts with Thumbnails

    facebOOk_ing IN.the bOOkface

    videos from dokufest, BYF & future shorts

    Loading...