Тоа е универзалната животна енергија, силата која го произведува и оддржува целиот живот во космосот. Зборот е јапонски и е составен од два збора #REI што значи универзален, безграничен аспект на таа енергија и #KI што значи витална животна сила која тече низ се' што е живо.

Карактеристики на реики енергијата:

 • Реики делува секогаш за доброто на примателот;
Реики никогаш не делува негативно. Со таа енергија никогаш на никого нема да наштетите.
 • Реики не може да се злоупотреби;
Универзалната животна енергија дејствува секогаш на начин својствен единствено на неа. Таа едноставно не може на друг начин. Реики секогаш го поттикнува светлото и љубовта во нас.
 • Реики секогаш делува на решавање на причините на проблемот;
Кога ќе дојде до тоа да исчезнат симптомите на некое заболување после Реики третманот, тоа се случува како последива на тоа што Реики дејствува директно на отстранување на причината поради која настанала болеста, а не само на елиминирање на последиците.
 • Реики делува на сите нивоа;
Бидејќи Универзалната животна енергија доаѓа од највисокото ниво каде е праизворот на целиот живот, та на својот пат до материјалното ниво ги решава сите проблеми на сите нивоа кое се наоѓаат помеѓу. Ги руши сите блокади кои постојат.

Реики секогаш делува целовито. Тоа во себе ги вклучува сите нивоа на постоење. Реики се стреми да ве доведе како целина во рамнотежа и хармонија. Реики давателот служи како канал, и тој не ја дава својата сопствена енергија. И додека служи како канал на реики енергијата помага во хармонизирањето на друго лице, тој воедно и самиот сбеси се јакне и хармонизира. Реики енергијата од друга страна си пронашла пат до областа која е најпотребна. Реики очигледно има многу поголема мудрост од нашата сопствена, затоа што таа знае што, кога и каде му треба на примателот кој ја прима таа енергија.

Особено чувствителните луѓе често пати го доживуваат како љубов. Љубовта секогаш е онаа сила која не води до соединување со целокупната креација каде се знаењето и мудроста, творештвото, блаженството и исполнувањето. Реики ни помага повторно да го пронајдеме патот до таа целина и здравје. Затоа реики е исцелителска метода во најширок поим.

Реики енергијата позитивно делува и на физичкото и на психичкото здравје и при тоа:
 1. Помага кон природното самоисцелување (лечење);
 2. Создава предуслови за лечење на сите болести;
 3. Го витализира духот и телото;
 4. Повторно го воспоставува духовниот баланс;
 5. Дејствува на сите нивоа: телесно, духовно, емоционално и душевно;
 6. Ги урамнотежува телесните енергии;
 7. Ослободува од ментални и духовни блокади и помага во целосно опуштање;
 8. Го чисти телото од наталожените токсини;
 9. Го зголемува имунитетот;
 10. Ги отстранува напнатоста, незаинтересираноста, сомнежот и обесхрабреноста;
 11. Помога да се отфрлат огорченоста, критицизмот, грижата на совеста и животните стравови;
...

(not the same article)
Electromagnetic Energy Work

Reiki is an ancient Japanese healing art which involves the Universal Energy as well as combined energy fields from the practitioner and client. This Universal energy is the very same energy which we breath each day other wise known as our “Life Force”. Internal electrical energy, which sustains and nurtures our entire being and all living things, is constantly moving and changing at cellular level. Consequently, when our energy field is low or blocked, we become more vulnerable to feeling stressful which often results in poor overall health. Prolonged periods of this condition can be destructive to our physical, mental and emotional health. All of these conditions are relieved through energy work.

Reiki energy healing is done for the purpose of clearing and balancing our body’s electrical circuits (the meridians), energy centers (the charkas) and electro-magnetic field (the aura - our energy field). As the energy field becomes more balanced, the body is able to support its own healing process. In turn, the body begins releasing unwanted stress, toxins and disease.

This non-invasive, wholistic therapy benefits all levels of healing from the physical, mental and emotional to spiritual. During a Reiki treatment, the recipient may feel a gentle electrical sensation (tingling) or emanation of heat from the practitioners hands. Proper technique involves the practitioner positioning their hands just above the body to better facilitate the movement of energy. In turn, the recipient’s energy field begins to balance which increases relaxation of the mind and body. This deep state of relaxation enhances the healing process and can be complimentary to any alternative or conventional healing methods. Reiki can be used to reduce pain and stress as well as other various emotional disturbances such as anxiety, fear, and phobia. Reiki not only treats the symptoms but assists the client in addressing the root causes of their illness. Often during a session, the client releases both emotional and physical stresses on the body.

Reiki can help create a heightened sense of intuition and most important, provide a greater understanding of one’s emotional behavior which offers self-control. This awareness often brings inner peace, optimism and a higher self-esteem. However, the greatest gift that Reiki offers is the ability to learn Reiki for your own self correction, balancing and healing.Bookmark and Shareedit post

1 Reply to "Сите сме #Reiki?!?"

 • cheap viagra on April 8, 2011 at 4:34 PM

  It sounds that you can actually health people with only touching them. I think that it is quite possible to do things like those.

   
 • Related Posts with Thumbnails

  facebOOk_ing IN.the bOOkface

  videos from dokufest, BYF & future shorts

  Loading...