.
.
.
.


Ова е информација која неколку денови заборавам да ја качам на мојот блог. Станува збор за blog action day и денот на храната. Знаеме дека оваа година датите на овие две важни манифестации се поклопија, па и ние блогерите од цел свет имавме можност да блогираме на тема: храна и тоа од сите можни аспекти кои ние ги резигнираме/ перцепираме.

Така и беше, јас напишав текст кој во двојна верзија македонска и англиска го качив на моите два блога, едниот на кој пишувм на англиски и македонската на овој овде. Блогерската акција според организаторите заврши успешно. Тие претходно имаа подготвени и објавени информации на нивната официјална страна за аспектите од кои може да се блогира за храната, како и банери, видеа и најразлични насоки како до поуспешна кампања.

Во текот на истиот ден, можев да видам објавена информација на globalvoices за текстовите со кои се вклучив во оваа кампања. Овој текст всушност е наменет за информацијата објавена таму. Во продолжение ќе пронајдете [линк] до информацијата како и информацијата објавена во целост.

За време на кампањата наидов на повеќе македонски блогови кои пишуваа на оваа тема, но, во овој информативен текст на globalvoices [македонија] беа нагласени само мојот и постот на Јована Тозија.

Macedonian bloggers, who have joined this year's Blog Action Day, include Dzamski, who wrote [mk, en] about the ongoing campaigns to raise awareness about the socio-economic roots of the famine problem; Greener stressed the importance of making healthy choices; while Jovana Tozija warned about the consumerist abuse of the term “organic food” and related misconceptions... македонската слободна верзија би одела вака:
„Македонски блогери кои се приклучија на овогодинешниов ден за Блогерска акција, се Dzamski, кој напиша текст [MK, EN] за тековните кампањи за подигање на свеста за социо-економските корени на проблем со гладот и сиромаштијата, зелените (еколозите) ја истакнаа важноста за здрав избор, додека Јована Тозија предупреди за консумерски злоупотреба на терминот "органска храна" и слични заблуди.“
Му благодарам на Филип Стојановски [развигор] што секогаш успева да генерира квалитетна содржина во македонската интернет сфера, како и да ги таргетира изворите на информации кои му се потребни за неговите анализи.

Bookmark and Share
.

edit post

0 Reply to ":македонска блого-акција!"

  • Related Posts with Thumbnails

    facebOOk_ing IN.the bOOkface

    videos from dokufest, BYF & future shorts

    Loading...