.
.
.

.
.
:денес е важен ден во космичкиот циклус. сонцето почнува да патува по северната "нагорна" патека. она што ќе го замислиме, решиме или почнеме денес, има тенденција полесно да се остварува со помошта на растечката светина во наредните 6 месеци.

.via проф. д-р Светлана Камџијаш

[фала Ти, ова е прекрасно информација, како и самиот ден, СВЕТол]
.
.

edit post

0 Reply to ".недела, 15 Јануари, 2012 _убав ден!"

  • Related Posts with Thumbnails

    facebOOk_ing IN.the bOOkface

    videos from dokufest, BYF & future shorts

    Loading...