.
.
.
:добив покана од poemswithoutborders.org да направам превод на извадок од 'трговецот од Венеција' на Шекспир. идејата е да соберат колку што е можно повеќе преводи на овој пасус кој ќе го користат како промотивен материјал. web страницата сеуште не е update-увана така да преводот сигурно ќе биде качен и таму.

[Poems Without Borders (poemswithoutborders.org) is looking for new, fresh translations of the following modified Shakespeare passage, into as many languages as possible, for use as promotional material.]

:мене лично многу ми се допаѓа овој дел за тоа и решив да го преведам.

---

Have we not eyes like you? Have we not hands, organs, dimensions, senses, affections, passions? Fed with the same food, hurt with the same weapons, subject to the same diseases, healed by the same means, warmed and cooled by the same winter and summer, as you? If you prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die?
-The Merchant of Venice, Act 3, Scene 1 (paraphrase)

---

немаме ли и ние очи? немаме ли раце, органи, зафатнина, сетила, чувства, страсти? зарем не ја јадеме истата храна, се повредуваме со истите оружја, жртви сме на истите болести, исти нешта нѐ лекуваат, нѐ топлат и ладат истите зима и лето, како вас? ако нѐ раните нема ли да крвариме? ако нѐ скокоткате нема ли да се смееме? ако нѐ отруете нема ли да умреме?

- трговецот од Венеција, чин 3, сцена 1 (парафраза)

---инаку да, има и други преводи, како на пример овој кој @Надењка Зузакова го сподели со мене, направен од Богомил Ѓузел или Драги Михајловски:

---

„Нема ли Евреинот очи? Нема ли тој раце, органи, зафатнина, сетила и страсти? Хранет од иста храна, рануван од исто оружје, од исти болести легнат, со исти лекови излекуван, стоплен и измрзнат од исто лето и зима како и Христијаните! Ако нѐ раните нема ли да крвариме? Ако нѐ скокоткате да се смееме нема ли? Ако нѐ отруете нема ли да умреме? Ако ни згрешите нема ли да се одмаздиме?”

- Венецијанскиот трговец, Чин 3, Сцена I

.
.
Bookmark and Share

.

edit post

0 Reply to "Group Translation Project #1"

  • Related Posts with Thumbnails

    facebOOk_ing IN.the bOOkface

    videos from dokufest, BYF & future shorts

    Loading...